среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie poza kilkoma przypadkami.

Konstrukcja ploty PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Sztachetki z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane ogrodzenia PCV na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий